Oplysninger om Christen Jacobsen Danholm

Kildehenvisninger
1. [Begravet: 13 jun 1720 i Kyse, Vallensved, Ø. Flakkebjerg]
- kilde: Titel: Kirkeb Vallensved 1645-1814
- tekst fra kilden: d. 13. Junii [begraftes?] Birckefogden Cristen Jacobsen Danholm af Kiuse, gamel 72 aar med Fyrrekiste og Ringen. , side: opsl 209
Biografi 
Christen Jacobsen Danholm var i nogle år ridefoged hos Joachim Frederik Vind på Gerdrup i Eggeslevmagle sogn. I de år skiftede han ofte bopæl. Han var først gift med præstens datter i Lundforlund og boede 1677 til 1680 i præstegården hos svigerfaderen. Et par år boede han i Gerlev, og efter sit andet giftermål først på Gerdrup og fra 1686 i Øster Bøgebjerg i Boeslunde sogn. Joachim Frederik Vind døde i 1687, og Gerdrup blev overtaget af broderen Holger Vinds enke, fru Margrethe Gjedde til Harrestedgaard, og Christen Danholm indgik tilsyneladende i overdragelsen. Den adelige frue havde god brug for hans evner på Harrestedgaard, hvor hun i reglen boede. I 1687 bor han stadig i Øster Bøgebjerg, men året efter nævnes han ved en dåb i Hyllinge kirke som ridefoged på Harrestedgaard, og senere benævnes han Margrethe Gjeddes fuldmægtig. Christen Danholm varetog den daglige drift af gården, og i flere år førte han sin frues sager for retten, godt nok med vekslende held, men dog så tilfredsstillende, at hun sørgede for, at han den 22. marts 1704 blev udnævnt til birkefoged over Harrested birk. Det fik kongelig konfirmation den 22. april.
 
Christen Jacobsen Danholm træder ind i vores slægtshistorie som far til Margrethe Christensdatter Danholm, der blev gift ind i den skovfogedslægt med oprindelse i Skåne, der blev en anden vigtig slægtsgren for os.
 
Men historisk træder de fleste af vore aner i skyggen af denne markante slægt, Danholm, der omtales først af genealogen TH. Hauch-Fausbøll i en artikel om Ingemanns slægt i Personalhistoriske Samlinger I, s. 168f og dernæst af Erling Petersen i artiklen De ældste led af slægten Danholm i Personalhistorisk Tidsskrift 1973 s. 131f .
 
Her i mit beskedne slægtsforskerbidrag er det så blot med en vis stolthed at notere birkefogeden som min gerations tip-5 oldefar, svarende til 9. slægtsled.

Siderne er lavet den 3-nov-2019 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018