Oplysninger om Rasmus Knudsen

I Bornholms landbrug tilstræbte man en praksis, hvor yngste søn overtog gården efter sin far. Men ud over det, var der ingen arvemæssige begunstigelser knyttet til overtagelsen. Da børneflokken ofte var betydelig, var det derfor et belastende privilegium for sønnen, når han skulle afregne de øvrige arvingers andel af værdien. Også andre ting som børnenes alder og evner kunne spille ind som tilfældet Rasmus Knudsen. Han befandt sig midt i sønnerækken, men blev den kommende ejer af Pæregaard, 27. selvejergård i Bodilsker. Det er sognets store gård på 46,1 ha heraf 7,7 ha skov. Han bliver gift med Martha Mogensdatter, men hun dør som kun 33-årig. Rasmus gifter sig så med Marta Herlufsdatter fra nabosognet Pedersker. Det er oplagt, de kalder deres første pige Martha efter både afdøde og nulevende hustru. Lille Martha bliver kun 3 måneder. Derefter får de tvillinger, hvor den ene kaldes Martha og den anden Karen. Også denne Martha dør som spæd kun en måned gammel. Karen dør efter halvandet år. Næste barn er en dreng, som døbes Herluf efter morfaderen. Endnu en pige får navnet Karen ligesom sidst afdøde pige, og så kommer endelig i 1744 den Martha, som bliver vores direkte ane. Dermed slutter vores direkte slægts ejerskab til Pæregaard, som naturligvis må overtages af en søn.

Siderne er lavet den 18-feb-2024 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018