Oplysninger om Isak Jensen

Kildehenvisninger
1. [Født: 1 apr 1812 i Gudhjem]
- kilde: - note: Folketæll. 1845 Christiansø
- kilde:
- tekst fra kilden: Den 1ste april fødtes Jens Larsens og Hustru Ingeborg Sandersdatters Tvilling Drengebarn (det andet var dødfødt) som i Kirken blev døbt d. 26. april og i Daaben kaldet Isaach. Konen som bar Barnet var Kirstine Hans Pedersen Tranbergs Enke. Pigefadder Ellen Margrethe Jensdatter, Ungkarl Jens Isaach Hansen, Mandefadder Hans Pedersen Kofoed, Konefadder Martha Hans Olsens Hustru. - note: Pigefadder Ellen Margrethe Jensdatter er formentlig drengens halvsøster. I arkivet: ved navn: Arkivalieronline opslag 307 , side: arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 opsl 308
2. [Døbt: 26 apr 1812 i Gudhjem kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Den 1ste april fødtes Jens Larsens og Hustru Ingeborg Sandersdatters Tvilling Drengebarn (det andet var dødfødt) som i Kirken blev døbt d. 26. april og i Daaben kaldet Isaach. Konen som bar Barnet var Kirstine Hans Pedersen Tranbergs Enke. Pigefadder Ellen Margrethe Jensdatter, Ungkarl Jens Isaach Hansen, Mandefadder Hans Pedersen Kofoed, Konefadder Martha Hans Olsens Hustru. - note: Pigefadder Ellen Margrethe Jensdatter er formentlig drengens halvsøster. I arkivet: ved navn: Arkivalieronline opslag 307 , side: arkivalieronline Kirkeb Gudhjem 1702-1814 opsl 308
3. [Konfirmeret: 30 sep 1827 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: 5. Isaak Jensen i Huset her fra Nytaar. Forældre: Fisker Jens Larsen og H. Ingeborg Sandersdatter i Gudhiem paa Bornholm. Født i Gudhiem den 1ste April 1812 gl. 15 Aar. Dom Taalelig God i Kundskab i Opførsel meget god. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1818-91, opslag 16
4. [Død: 13 maj 1881 i Rønne]
- kilde: Side: arkivalieronline Kirkeb Rønne 1870-89, opslag 56
5. [Begravet: 18 maj 1881 i Rønne kirkegård]
- kilde: Side: arkivalieronline Kirkeb Rønne 1870-89, opslag 56
Biografi 
Isak Jensen er født i Gudhjem, men kommer tidligt til Christiansø. Her optræder han første gang i kirkebogen, da han bliver konfirmeret i 1827. Det fremgår, at han har boet der siden nytår. Det oplyses, at han i kundskaber er "taalelig god" og i opførsel "meget god". I folketællingen 1834, da han er 22 år gammel, er han ugift soldat og fisker på Christiansø. Han bor i "Kasernelængen nr. 11 på vestre side ovenpå" hos sin søster Anna Kirstine Jensen, der er enke og almisselem, og hendes to piger på 4 og 9 år.
 
Snart gifter han sig med Cicilie. I 1840 bor de stadig på Christiansø og har fået børnene Ole og Andreas. Her bor de også fem år efter, men nu har Isak tilføjet efternavnet Holm. Det er i virkeligheden hans kone Cicilies pigenavn, som hun har fra sin stedfader, Christen Holm.
 
Af folketællingen for Christiansø fra 1855 fremgår, at Isak er konverteret senere end Cecilie. På det tidspunkt er kun Cicilie benævnt "Baptist". Isak og børnene er "Lutheranere". Ved fæstningens nedlæggelse samme år flytter familien til Rønne, og Isak får arbejde på Nordre Støberi. Stående lidt i skyggen af sin karismatiske hustru, Mor Isak, fik han blandt baptisterne på øen betegnelsen "en tavs mand". Hans fortjeneste i baptistsamfundet har åbenbart især været at blive far til den navnkundige menighedsforstander i Rønne, Peter Andersen Holm.

Siderne er lavet den 7-jul-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018