Oplysninger om Hansandrina Hansen

Kildehenvisninger
1. [Født: 23 dec 1835 i Nylarsker]
- kilde:
- tekst fra kilden: Hansandrina Hansen. Forældre: Hans H. Høj; Elne M. Lund Side: arkivalieronline K02-20-A opslag 44
2. [Døbt: 17 jan 1836 i Nylarsker Kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Hansandrina Hansen. Forældre: Hans H. Høj; Elne M. Lund
3. [Død: 7 jan 1886 i Aaker]
- kilde: Side: arkivalieronline Kirkeb Aaker 1876-91, opsl 251
4. [Begravet: 10 jan 1886 i Aaker]
- kilde: Side: arkivalieronline Kirkeb Aaker 1876-91, opsl 251
Biografi 
Hansandria var ældste barn i en familie, der levede i en vigtig epoke for folkestyre og kirkeliv i Danmark og ikke mindst på Bornholm. Hendes forældre har taget aktivt del i de gudelige forsamlinger, der opstod i disse år. Det har haft stor indflydelse på netop denne egn, og højst sandsynligt har Hansandrina oplevet vækkelsesmøder i sit eget hjem i Nylars. I hvert fald var hendes forældre med i den lille flok på 7 personer, der i 1848, da hun er 13 år, lader sig voksendøbe i den nærliggende Sose Bugt, og dermed lægger grunden til den første baptistmenighed i Rønne og på Bornholm. Det var året, hvor Rigsdagen lagde sidste hånd på Danmarks første grundlov med den bestemmelse, der indførte religionsfrihed i Danmark.
 
Baptistsamfundet bliver Hansandrinas naturlige omgangskreds og sociale netværk. Hun møder i Rønne den kreds af baptister, der var flyttet fra Christiansø ved fæstningens nedlæggelse i 1855, med en familie bestående af soldaten Isak Jensen Holm og hans karishmatiske hustru, Cicilie Kirstine, kaldet Stine eller Mor Isak. Den ældste af sønnerne, Ole Jensen Holm, blev Hansandrinas ægtemand, og den yngste søn, Peter Andersen Holm, blev senere menighedens forstander og en central person blandt landets baptister og som byrådsmedlem og med andre væsentlige tillidshverv i Rønne en så central person,at man har valgt at opkalde en plads i byen efter ham.
 
Hun har som ung pige stadig ophold hos forældrene og følger dem, da de omkring 1854 flytter til Aakirkeby. Som 19 årig og 25 årig bor hun stadig hjemme. Jeg antager, at hun har haft en vigtig rolle som medhjælp i det travle hus. Senere kommer hun i huset som tjenestepige i Rønne, hvor også Ole har bopæl. De beslutter at gifte sig og slå sig ned i Aakirkeby, hvor de flytter ind hos Hansandrines forældre.
 
Om det bliver et lykkeligt ægteskab for Hansandrina, ved vi ikke. Men vi ved, at hun måtte undvære sin mand i perioder. Selv om hans fag var snedkersvend, stak han ind imellem til søs, forhyret som matros. Så fortsatte Hansandrina sit mangeårige liv sammen med forældrene, der på deres ældre dage var på aftægt i huset, som Ole og Hansandrina havde overtaget. Det har derfor også været hendes og måske moderens opgave at opfostre de 5 børn.

Hansandrina bliver kun 50 år og dør, da den yngste søn er 13 år og min morfar, Frederik, er 15.

Siderne er lavet den 9-aug-2020 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018