Oplysninger om Ellen Margrethe Madsdatter Lund

Kildehenvisninger
1. [Født: Ca. 9 sep 1810 i Rønne (tvilling)]
- kilde: Titel: Kirkeb Rønne 1768-1814
- tekst fra kilden: 1810 Begravne: Septb. 30: Mads Jensen Lunds Datter Kirst. Marie 3 U. gl. , side: opsl 344
2. [Døbt: 23 sep 1810 i Rønne kirke]
- kilde: Titel: Kirkeb Rønne 1768-1814
- tekst fra kilden: Mads Jensen Lunds 2de Døtre, Ellen Margrete, b(aaret) af Skpr? A. Colbergs H(ustru) og Kirstine Marie b. af Skpr. Hans Munks Hstr.. Karen IpsD(atter), Jens Hansen Rønne, Carl Ræbbertsen, Jacob Due, Lars Nicolai, Jacob Folkmann, Ole Hans. Schou. , side: opsl 345
3. [Død: 21 okt 1892 i Olsker]
- kilde: Forfatter: Torben Jørgen Lund
4. [Begravet: 28 okt 1892 i Olsker kirkegård]
- kilde: Forfatter: Torben Jørgen Lund
Biografi 
Da Ellen Margrethe blev født, havde hun en broder, Mads, på 3 år. Men han var på det tidspunkt eneste overlevende af fire drenge. Den først fødte, Jens, blev efter et år efterfulgt af en tvillingefødsel, så der var tre små drenge i hjemmet. Men den ene tvilling, Hans, døde, da han var 5 måneder gammel, og tre måneder senere døde Jens. Ti måneder efter kom en ny dreng til verden, som også fik navnet Jens. Han blev kun 5 måneder, så da Ellen Margrethe og hendes tvillingesøster, Kirstine, blev født, var kun Mads tilbage. Tvillingesøster Kirstine levede kun et par uger, og så var kun Mads og Ellen Margrethe tilbage af 6 søskende. Næste søster, Anne Marie, blev kun 3 uger gammel. Hun efterfulgtes af Christian, der levede, og Hans, der døde som 13-årig.
 
Hvordan det har været for Ellen Margrethe at vokse op med så megen død og sorg, kan det være svært at forestille sig. Det afhænger først og fremmest af, hvilken styrke forældrene har haft til at samle omsorgen om de tre tilbageværende børn i det formentlig fattige hjem. Da hun er 9 år dør moderen, og så kan man forestille sig, at den lille pige har fået tunge pligter i hjemmet. Men Ellen Margrethe var en pige og en kvinde, der klarede en barndom og et ungdomsliv under den tids barske vilkår. Det er sandsynligt, at hun har passet hjemmet og sine to mindre brødre de følgende år. Da hun er 19 år dør den yngste af drengene, og da er Christian 16 år og formentlig flyttet hjemmefra. Kort tid efter rejser hun til Nylars og ansættes som tjenestepige. Her møder hun 3 år senere sin kommende mand, Hans, der ankommer fra Vestermarie og ansættes i sognet som tjenestedreng.
 
Om det er Hans eller Ellen Margrethe, der er den drivende kraft i det spring, de sammen foretager, da de i 1848 indgår i den lille flok pionerer, der lader sig døbe i Sode Bugt og grundlægger Baptistsamfundet på Bornholm, kan vi ikke vide. Men der kan ikke herske nogen tvivl om, at det har krævet mod og styrke at kaste sig ind i den kamp, der på den tid blev udkæmpet mellem de folkekirkelige kræfter i Danmark og deltagerne i de gudelige forsamlinger, der voksede frem blandt jævne folk under betegnelsen gendøbere.
 
Ellen Margrethe og Hans har gennem deres ældste datter, Hansandrinas ægteskab med Ole Jensen Holm fået en styrket relation til familien Holm fra Christiansø hos baptisterne i Rønne. Det har også derfor været en naturlig ting, at de gik på aftægt hos datter og svigersøn i Aakirkeby, da alderen bød det. Hansandrinas død i 1886 har formentlig været anledning til, at Ellen Margrethe og Hans brød op og rejste til Olsker. Hans døde her i 1887, og Ellen Margrethe overlevede ham med 5 år.

Siderne er lavet den 16-apr-2021 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018