Oplysninger om Ellen Nielsdatter

Ellen Nielsdatter mistede sin far som 10-årig, og sin moder seks år senere. Ellen har derfor tidligt været henvist til ar skaffe sig et udkomme. Hun bliver tjenestepige hos skovfoged Niels Jørgensen, og gifter sig med den mere end 30 år ældre enkemand. Han har sønnen Jørgen af første ægteskab, som ved brylluppet er 24 år og forstelev hos faderen . Ellen og Niels får 22 år sammen, og hun bliver boende på aftægt i skovfogedstedet hos stedsønnen, efter hun er blevet enke. Da sønnen Ole Nielsen bliver skovfoged i Almindevænge på Endeslev Overdrev, flytter Ellen ind hos ham i Almindevængehuset. Ole er ungkarl, så hun kan gøre gavn med husgerningen. Hun bliver der til sin død som 59-årig i 1869.

Siderne er lavet den 18-feb-2024 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018