Oplysninger om Esber Friderichs

Kildehenvisninger
1. [Født: 1753 i Christiansø]
- kilde:
- tekst fra kilden: Afskediget Underkanonerer med 3die ... Pension - note: Folketælling 1801 Christiansø... Side: arkivalieronline Folketælling 1801 Christiansø, opslag 27
2. [Døbt: 19 sep 1753 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: 19. Februar døbt Underconstabel Friderich Hansens Søn kaldet Esber. Baaren af Forvalter Schiøtz Frue. Faddere Bodil Espersdatter, Underconst. Peder Østers Kone, Lieut. Grollau, Feltskiær Langhorn, Soldat Peter Bentsen. - note: Bodil Esbersdatter må antages at være barnets moster. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 109
3. [Konfirmeret: 26 apr 1767 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1767 1ste Søndag efter Paaske prædiket og til Confirmation antaget følgende: ... Esber Friderichsen ... Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 136
4. [Død: 1802 i Christiansø]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1802 Den 9de Februar 1802 døde afskediget Undercanonerer Esper Friderichsen og blev jordet den 12te ejusdem 50 Aar gammel. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1800-1815, opslag 60
5. [Begravet: 12 jan 1802 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1802 12te Febrr. jordet afdøde Pensionist Esper Friderichsen Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1800-1815, opslag 6
- kilde:
- tekst fra kilden: 1802 Den 9de Februar 1802 døde afskediget Undercanonerer Esper Friderichsen og blev jordet den 12te ejusdem 50 Aar gammel. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1800-1815, opslag 60
6. [Fadder: 21 aug 1768 i Peder Bentzens Elsebeth]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1768 August 21. - note: Underconstabel Esber Friderihcs står fadder til soldat Peder Bentzens datter Elsebeth. De følgende år optræder han gentagne gange i fadderrollen. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 139
7. [Fadder: 4 sep 1771 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Esber står fadder til underconstabel Johan Andersen og kone Anes datter Barbro Johanne. Side: arkivalieronline kirkeb Christiansø 1717-72 opslag 149
8. [Fadder: 19 jan 1772 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Esber står fadder til undercanonerer Jørgen Nielsen og kone Sidsels søn Lars. Side: arkivalieronline kirkeb Christiansø 1717-72 opslag 150
9. [Fadder: 28 maj 1772 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Esber står fadder til constabel Erich Nielsens og kone Lisbeths søn Niels Marcher. Side: arkivalieronline kirkeb Christiansø 1717-72 opslag 151
10. [Fadder: 8 apr 1773 i Står fadder i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1773 April d 8. - note: Esber Friderichs står fadder til pensionist Jørgen Ancher og kone Elsebeths datter Ane Magrethe. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99, opslag 6
11. [Fadder: 31 maj 1773 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: 2. Pinsedag - note: Esber står fadder til constabel Morten Berilsen og kone Ellens datter Magrethe. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99, opslag 6
12. [Fadder: 12 maj 1774 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Esber står fadder til constabel Mads Jensen og kone Karens søn Christian. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99, opslag 10
13. [Fadder: 21 mar 1779 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: ... døbt Constabel Morten Berilsen og Kone Ellens Søn kaldet Hans baaret af Constabel Peder Jeremiassens Kone Ellen. De øvrige Faddere var Soldat Peter Axelsens Kone Lisbeth, Pigen Kirstine Povelsdatter, Constabel Esber Friderichs, Soldat Christen Petersen. - note: Man aser her de to familiegrene optræde blandt fadderne. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-79, opslag 31
Biografi 
Det er en naturlig følge af omstændighederne, at de piger, der blev født på Erteholmene, blev soldaterkoner. Selv om det måske er mindre selvfølgeligt, at drengene blev soldater på fæstningen, var det almindeligt. Det var tilfældet med tip-tip-tipoldefar Esber, der fødes som søn af Underconstabel Friderich Hansen. Ganske vist oplyser folketællingen fra 1801 Esbers alder til 54 - altså fødselsåret 1747. Det berigtiges i kirkebogen fra samme år (1801), der ved hans død og begravelse angiver alderen til 50 år. Stavemåden ændrer sig i årenes løb til Esper.
 
Soldaterne blev ofte i tjenesten på øen hele deres levetid. Kirkebogen (1772-99 side 84) fortæller således: "1789 d. 16. februar begravet soldaten Erich Ipsen 71 år gammel, tjent 40 år som soldat her på fæstningen og var aldrig sengesyg her på stedet inden de sidste 3 dage før hans død".
 
Efter at Esber omkring år 1800 var blevet pensioneret, var Fæstningen Christiansø under Englandskrigen undertiden i krigsberedskab. Kirkebogen fra 1801 fortæller:
 
"2den Søndag efter Paaske (7. april) blev ingen Kirke Tjeneste forrettet fordi et fjendtligt Angreb paa Fæstningen blev befrygtet af den forbisejlende Engelske Flaade". Og videre: "Christi Himmelfarts Dag Højmesse Prædiken (2. maj) begyndt af Holm, thi formedelst en engelsk Brig nærmede sig Fæstningen og satte sine Fartøjer ud, blev slaaet Alarm, hvorfor Gudstjenesten maatte ophøre".

Siderne er lavet den 16-apr-2021 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018