Oplysninger om Esber Friderichs

Det er en naturlig følge af omstændighederne, at de piger, der blev født på Erteholmene, blev soldaterkoner. Selv om det måske er mindre selvfølgeligt, at drengene blev soldater på fæstningen, var det almindeligt. Det var tilfældet med tip-tip-tipoldefar Esber, der fødes som søn af Underconstabel Friderich Hansen. Ganske vist oplyser folketællingen fra 1801 Esbers alder til 54 - altså fødselsåret 1747. Det berigtiges i kirkebogen fra samme år (1801), der ved hans død og begravelse angiver alderen til 50 år. Stavemåden ændrer sig i årenes løb til Esper.
 
Soldaterne blev ofte i tjenesten på øen hele deres levetid. Kirkebogen (1772-99 side 84) fortæller således: "1789 d. 16. februar begravet soldaten Erich Ipsen 71 år gammel, tjent 40 år som soldat her på fæstningen og var aldrig sengesyg her på stedet inden de sidste 3 dage før hans død".
 
Efter at Esber omkring år 1800 var blevet pensioneret, var Fæstningen Christiansø under Englandskrigen undertiden i krigsberedskab. Kirkebogen fra 1801 fortæller:
 
"2den Søndag efter Paaske (7. april) blev ingen Kirke Tjeneste forrettet fordi et fjendtligt Angreb paa Fæstningen blev befrygtet af den forbisejlende Engelske Flaade". Og videre: "Christi Himmelfarts Dag Højmesse Prædiken (2. maj) begyndt af Holm, thi formedelst en engelsk Brig nærmede sig Fæstningen og satte sine Fartøjer ud, blev slaaet Alarm, hvorfor Gudstjenesten maatte ophøre".

Siderne er lavet den 18-feb-2024 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018