Oplysninger om Friderich Hansen

Kildehenvisninger
1. [Født: 1712 i Bornholm]
- kilde: Forfatter: Kommandanten Christiansø , titel: Mønsterruller over artillerimandskabet 1750-1854
- tekst fra kilden: 12. Friderich Hansen (født) Bholm, (Alder) 38 1/2, (tjent) 4 - note: Er født på Bornholm i 1712 , side: 5
2. [Begravet: 29 sep 1769 i Christiansø kirke]
- kilde: Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 154
3. [Altergang: 5 feb 1741 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Paa Søndag Sexagesima Communicantes ... Matros af Command: Friderich Hansen. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50 pag. 45, opslag 45.
4. [Altergang: 21 jul 1747 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Dom. 6te post Trinit. Communikerede Const. Friderich Hansen. - note: Det er første gang han optræder med betegnelsen Constabel. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 166
5. [Altergang: 10 mar 1748 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Tredie Søndag i Fasten communikerede ... Underconstabel Friderich Hansen. - note: 10. marts 1748 Side: 179
6. [Fadder: 23 maj 1748 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Friderich står fadder til Soldat Hans Espersens søn Peder. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 100
7. [Fadder: 3 jun 1748 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Friderich står fadder til Soldat Ole Mogensens datter Margrete Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 100
8. [Altergang: 1 dec 1748 i Christiansø kirke]
- kilde: Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 186
9. [Altergang: 23 mar 1749 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Under Constabel Friderich Hansen. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 191
10. [Altergang: 17 aug 1749 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: 11te post Trinit. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 199
11. [Fadder: 5 okt 1749 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Sidsel står fadder til Soldat Povl Jensens datterJohanne Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 103
12. [Fadder: 31 maj 1751 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Friderich står fadder til Matros Oles Svendsens søn Hans Jørgen. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 106
13. [Fadder: 2 jul 1753 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Friderich står fadder til Peder Østers datter Gertrud Kirstine, Side: arkivalieronline, Kirkeb Christiansø 1717-72 opslag 109
14. [ 15 sep 1769 i Betjent med alterets sakramente]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1769 September 15. blev Undercon stabel Fridrich Hansen i sin Svaghed med det højværdige Alters Sakramente betient. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 142
Biografi 
Ifølge Mønsterrullen for artilleriet 1750 - 1854 er min tip6oldefar Friderich Hansen født på Bornholm i 1712. Han blev tjenestegørende ved artilleriet i 1747.. På det tidspunkt var der et mandskab på 19 mand ved artilleriet.
Degnen har i sit eksemplar af kirkebogen nidkært oplyst altergæsterne søndag efter søndag tilbage fra 1712. Matros af Commandoen Friderich Hansen optræder ved alteret den 5 februar 1741. Det kan ikke udelukkes, han omkring det tidspunkt er ankommet til fæstningen. Samme år døde en del af mandskabet ifølge kirkebogen af tyfus, så det kan godt være anledningen. Hvis det er den samme person, har han altså arbejdet som comando matros før stillingen som underconstabel ved artilleriet, At der er tale om to forskellige personer kan ikke helt udelukkes.
 
ReeIt er det, at underconstabel Friderich Hansen i den modne alder af 38 år giftede sig med den jævnaldrende Sidsel Espersdatter. Barnefødslerne forløb ikke problemfrit. Sidsel nedkom året efter brylluppet med en dødfødt pige. Heldigvis lykkedes det næste gang at få et levedygtigt barn, der blev min tip5poldefar, Esper. Næste barn var også dødfødt, men da Esper var 5 år, fik han lillesøsteren Anne Cathrine.

Siderne er lavet den 16-apr-2021 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018