Oplysninger om Sidsele Espersdatter

Kildehenvisninger
1. [Døbt: 2 apr 1714 i Øster Larsker kirke]
- kilde: Titel: Kirkebog Øster Larsker 1701-1751
- tekst fra kilden: (1714) Baptis ... 2da Passiot: Esper Hs Sidsele. - note: Med forbehold for skrifttydningen. Det vil normalt blive læst som Esper Hs Sidsele. Esper Pedersen har fået en datter (Kirstine) døbt den 21. marts samme år. Det bliver så meget mere forvirrende, at præsten på næste side i kirkebogen 3 gange oplyser introduktion af Esper Pedersens Hustru. Måske er det præsten, der løber sur i navnene. Studier af børnenefødslerne sandsynliggør, at der har været 2 Esper Pedersen og 2 Esper Hansen (mindst) i Øster Larsker på samme tid. , side: AO opsl 43
Note: Jeg skal vælge mellem de to muligheder, at antage, at præsten har skrevet forkert ved dåben, som skulle være af Esper Peders Sidsele, eller at han har oplyst forkert navn ved introduktion i kirken, som i så fald skulle have været Esper Hs Hustru. Jeg vælger at antage, at Sidsele er datter af Esper Peders.
2. [Begravet: 2 jun 1782 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1782 Juni d 2. Kastet Jord på Constabel Enken Sissel Sol. Friderich Hansens gl. 69 Aar. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99, opslag 45.
3. [Altergang: 12 jan 1744 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1744 Første Søndag efter Hellig Tre Konger Communikerede ... Præstens Hr. Froms Piige Sidsel Espers Daatter. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50 pag 105, opslag 105
4. [Fadder: 12 apr 1744 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1744 anden Søndag efter Paaske - note: Sidsel Espersdatter står fadder ved dåb af Underconstabel Jens Østers søn Jens. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50 pag. 112, opslag 112.
5. [Altergang: 15 apr 1745 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Skærtorsdag communikerede ... Præstens Pige Sidsele Espersdatter Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 131
6. [Altergang: 22 aug 1745 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Den tiende Søndag efter Trinitatis communikerede ... Hr. Froms Pige Sidsel Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 135
7. [Altergang: 6 feb 1746 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Dom. Septuagesima Communicerede ... Hr. Froms Piige Sidsel. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 144
8. [Altergang: 19 jun 1746 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Dom. 2den post Trinit. Communikerede ... Præstens Pige Sidsel. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 150
9. [Fadder: 2 okt 1746 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Dom.17 nde post Trinit ... blev Constabel Esper Espersens Søn kaldet Herman. Hand blev baaren til Daaben af Hr, Forvalter Fuglsangs Frue. Fadere vare Præstens Hr. Froms Pige Sidsel, Feltskiær Langhorns Kiæreste, Hr. Capitaine Stibolt, Hr. Lieutenant Grolaw, Monsieur Petersen. - note: Sidsel er fadder ved hendes broder Esper Espersens søns dåb. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 154
10. [Altergang: 27 nov 1746 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Paa første Søndag udi Advent Communikerede ... Hr. Froms Pige Sidsel. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 157
11. [Fadder: 4 dec 1746 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Den anden Søndag udi Advent ... saa blev ogsaa Soldat Erich Ipsens Daatter døbt og kaldet Anne. Hun blev baaret til Daaben af Hr Capitaine Stibolts Frue. Fadere vare Hr. Froms Pige Sidsel, Constabel Lars Peders Kone, Const. Hans Ipsen, Const. Peder Øster, S. Peder Rug. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 158
12. [Altergang: 1 sep 1747 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Dom. 12te Post Trinit, Communikerede ... Hr. Froms Pige Sidsel. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50 opslag 167
13. [Altergang: 7 jan 1748 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Første Søndag efter Hellig Tre Kongers Dag Communikerede ... Præstens Pige Sidsel Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50 opslag 173
14. [Altergang: 9 jun 1748 i Christiansø kirke]
- kilde: Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 179
15. [Altergang: 2 mar 1749 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Præstens Pige Sidsel Espersdatter. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 190
16. [Altergang: 10 aug 1749 i Christiansø kirke]
- kilde: Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 198
17. [Fadder: 5 okt 1749 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Sidsel står fadder til Soldat Povl Jensens datterJohanne Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 103
18. [Fadder: 3 maj 1750 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Rogate blev Soldat Ole Pedersens Søn døbt, kaldet Hans, baaret af Barbara Stubbems. Faddere ... Præstens Pige Sidsel Espersdatter. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 210
19. [Altergang: 26 jul 1750 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Præstens Pige Sidsele Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1739-50, opslag 214
20. [Fadder: 6 sep 1750 i Christiansø kirke]
- kilde:
- tekst fra kilden: Dom 15. p. Trinit: ... Døbt Sold. Jeremias Jeremiasens Søn kaldet Peder ... Faddere Præstens Pige Sidsele ... Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 104
21. [Introduceret: 20 aug 1752 i Christiansø kirke efter barsel]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1752 August 20:Introduc. Underconstabel Friderich Hansens Kone. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72 pag 108, opslag 108
22. [Fadder: 2 feb 1754 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Sidsel står fadder til Soldat Peter Bentsens søn Peder. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 110
23. [Introduceret: 21 dec 1755 i Christiansø kirke]
- kilde: - note: Introduceret i Christiansø kirke efter nedkomst med dødfødt barn. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 113
24. [Introduceret: 20 aug 1758 i Christiansø kirke]
- kilde: Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72 pag. 118
25. [ 17 jul 1763 i kirken: Forbøn]
- kilde:
- tekst fra kilden: 1763 Juli d. 17: Bedet for Frider. Hanses Kone Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72 pag. 130, opslag 128
26. [ 29 jan 1781 i sin svaghed betjent med den hellige nadver]
- kilde: Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99, opslag 40
27. [ 23 dec 1781 i sin svaghed betjent med den hellige nadver]
- kilde:
- tekst fra kilden: 23. Dec. 1781. Samme Dag blev Enken Sissel Frid Hansens i sin Svaghed betjent med den hellige Nadver. Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1772-99, opslag 43
28. [ 19 jul 1752 i Christiansø kirke: Dødfødt datter begravet]
- kilde: - note: Friderich står fadder til Soldat Knud Rasmussens søn Rasmus Side: arkivalieronline Kirkeb Christiansø 1717-72, opslag 103
Biografi 
Sidsele er født i sognet Øster Larsker. Som mange andre bornholmere får hun arbejde på Christiansø. Om det er hende, der omtales som Feldtskjærer Langhorns pige "Sidsele" i 1735 uden angivelse af efternavn er usikkert. Det kan godt tænkes, at hun her har indledt en karriere som tjenestepige hos fæstningens standspersoner. Uden tvivl er det hende, der optræder som "Præsten Hr. Froms Piige Sidsel Espersdaatter" ved altergang i januar 1744. Derefter vender hun regelmæssigt tilbage til altergang og som fadder, som det passer sig for medlemmer af sognepræstens husstand.
 
Efter lang tids tro tjeneste hos øens standspersoner gifter hun sig som 37-årig. Det bliver da også kun med to børn, hun viderefører slægten, idet en dreng og en pige er dødfødte.

Siderne er lavet den 16-apr-2021 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018