Oplysninger om Sidsele Espersdatter

Sidsele er født i sognet Øster Larsker. Som mange andre bornholmere får hun arbejde på Christiansø. Om det er hende, der omtales som Feldtskjærer Langhorns pige "Sidsele" i 1735 uden angivelse af efternavn er usikkert. Det kan godt tænkes, at hun her har indledt en karriere som tjenestepige hos fæstningens standspersoner. Uden tvivl er det hende, der optræder som "Præsten Hr. Froms Piige Sidsel Espersdaatter" ved altergang i januar 1744. Derefter vender hun regelmæssigt tilbage til altergang og som fadder, som det passer sig for medlemmer af sognepræstens husstand.
 
Efter lang tids tro tjeneste hos øens standspersoner gifter hun sig som 37-årig. Det bliver da også kun med to børn, hun viderefører slægten, idet en dreng og en pige er dødfødte.

Siderne er lavet den 18-feb-2024 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018