Oplysninger om Hans Pedersen Klint

Hans fødes i Vestermarie i de trange kår, der har kendetegnet de såkaldte udbyggere på Bornholm. De udgjorde den laveste klasse i organisationen af de bornholmske landbrugsejendomme. Han gifter sig i 1800 med Kirstine fra en udbyggerfamilie ved en anden selvejergård i landsbyen. Kirstines fader var død et par år tidligere, og enken, Kirstines mor, var netop død. De nygifte overtager det ledige udbyggersted på grund 38 ved 16.selvejergaard, "Dammegaard" Vestermarie, der var ejet af Mons Henrichsen. Adressen er i dag Smørengevejen 11, 3720 Aakirkeby.
Syv børn føder Kirstine, men det sidste barn er dødfødt. Med sin lille jordlod suppleret med forefaldende arbejde som daglejer har det været en udfordring for Hans Klint at sørge for udkomme til den store familie. Børnene må tidligt i fremmed tjeneste og de hjemmeværende har medvirket i husholdning og landbrug. Indtjeningen er suppleret med indtægt fra pleje af i hvert fald et barn for det offentlige.
Oveni var uheldet ude med den ældste datter, Karen. I 1836, da Hans er 61 og Kirstine 66 år, kommer Karen hjem og føder en dreng uden for ægteskab. Karen må på ny ud at tjene, men hendes søn, Jens Peter, bor nu hos bedsteforældrene. Seks år efter gentager historien sig, og Karen kommer hjem med endnu en søn, født uden for ægteskab. Denne gang bliver Karen boende hjemme. Hendes mor er oppe i årene og dør, da den mindste dreng, Hans, er 5 år. Karen overtager husholdningen og senere også huset, og hendes far bliver boende på aftægt til sin død.
På et tidspunkt tager Hans Pedersen tilnavnet Klint. Det er tiden for erhvervelse af slægtsnavne i lamdet, men hans børn har ikke valgt at videreføre navnet. I stedet får barn nr. 5, Hans Hansen, tilnavnet Høj. Det er ham, der bliver vores direkte ane som min tipoldefar.

Siderne er lavet den 18-feb-2024 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018