Oplysninger om Waldemar Waldemarsen

Waldemar eller Wolmer levede sit voksenliv i Nyker. Muligvis er han født her, men vi har ingen registreringer før han i 1732 gifter sig med Elisabeth Nielsdatter i Nyker kirke. Det var en ung mand, der giftede sig med sin Elisabeth. Han var kun 18 år gammel. Hun var 20, så den samlede modenhed har ikke været overvældende.. Måske har den ældre generation stået dem bi, selv om der ikke er noget, der tyder på, at det var en velstående familie. Som udbygger var man henvist til at have hus og jordlod på en anden ejers gård.
 
Med tre års mellemrum fik de tre børn, men kun Niels og Inger levede. Peder - den sidst fødte - nåede ikke at blive 1 år.
 
Kun 16 år fik de sammen. Elisabeth døde, da hun var 36 år. Hvis den temmelig ringe kirkebogstekst er tolket rigtigt, døde hun af det, man kaldte vattersot. Det var en tidlig alder for Waldemar at blive enkemand. Vi ved, at han giftede sig igen, da der i 1763 ved dåben i Vestermarie for hans barnebarn, Mariche Nielsdatter, blandt fadderne nævnes Waldemar Waldemarsens hustru. Men det ser ikke ud til, at der er børn fra dette ægteskab. Kirkebogen for Nyker nævner ham kun en enkelt gang før hans begravelse, da han i 1753 står fadder.

Han dør i 1770, det år hans barnebarn, Kirstine, bliver født i Vestermarie.


Siderne er lavet den 18-feb-2024 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018