Oplysninger om Anders Nielsen Harsel

Kildehenvisninger
1. [Døbt: 13 jan 1732 i Kirkerup, Vester Flakkebjerg, Sorø]
- kilde: Titel: Kirkeb Kirkerup Sogn 1717-53
- tekst fra kilden: Ægtefoed Nils Andersøns liden Søn af Kircherup. som for Svagheds Skyld var hjemmedøbt og kaldet Anders.Daaben var confirmeret i Kirken Dom. 1ma p. Ephiph. Velædle Jomfru Grubbe fra Gerdrup Gaard holt ham ved Daaben. Faddere Mons Ejlersen Skovrider fra Lorup. Hendrich Vibe idem. Niels Berthelsen i Linserup ?, Jomfru Cicilia de Hirchern fra Skovsgaard og Præstens Hustru Ingeborg de Lind fra Sørby. , side: 17
- kilde: Titel: Folketælling Herfølge 1787
- tekst fra kilden: Navn; Alder; Civilstand; Stilling i husstanden; Erhverv; Fødested
Anders Nielsen; 56; Gift; Mand; Skovfoged;
Maren Marcusdatter; 58; Gift; Hans kone; ;
Karen Andersdatter; 22; Ugift; Deres barn; ;
Marcus Andersen; 17; Ugift; Deres barn; ; - note: Præstøi, Bjæverskov, Herfølge Aashøie Skovhuse, , 3, FT-1787, B4008
2. [Konfirmeret: 12 apr 1750 i Sædder kirke]
- kilde: Titel: Kirkebog Sædder 1749-93
- tekst fra kilden: Anders Nielsen i Abildgaardshuus , side: arkivalieronline opsl 3
Note: Konfirmationen finder sted som attenårig. Det er måske ikke i sig selv påfaldende, men i sammenhæng med, at der ved Anders Nielsens død i 1790 er en uoverensstemmelse om aldersoplysningen, hvor alderen oplyses tre år mindre, end fødselstidspunktet indikerer, har det givet anledning til at gennemsøge kirkebøgerne for et eventuelt personsammenfald med et tidligere barn. Det har ikke givet resultat, så det må foreløbigt antages, at det er kirkebogsføreren, der har været galt underrettet ved dødsfaldet. Det bekræftes af aldersoplysningen i FT-1787.
3. [Begravet: 15 jan 1790 i Herfølge, Bjæverskov, Præstø]
- kilde: Titel: Kirkebog Herfølge 1776-1814 Enesteministerialbog
- tekst fra kilden: (1790) Fredagen d. 5. Januari jordet Anders Nielsen af Aashøie Skouhuse 56 Aar gl. - note: Oplysning om alder stemmer ikke med fødselsregistreringen i kirkebogen for Kirkerup. Ifølge denne skulle han være omkring 59 år. FT-1787 oplyser alderen til 56 år, så det må være kirkebogsføreren ved begravelsen, der har været galt underrettet. , side: 40
4. [Fadder: 19 okt 1754 i Sædder kirke]
- kilde: Titel: Kirkebog Sædder 1749-93
- tekst fra kilden: (1754 Die 19 Octobr.) Dato døbt Holger Nielsens ene Tvillingesøn Hans Nicolai af Abildgaardshuus baaret af Jacob Jensens Qde. af Tolstrup. Test. Niels Andersens Søn Anders af Abildgaardshuus, Peder Jensen, ung Ole Andersens Qde. af Kannerød, Per Olsens Datter Karen af Raarup. , side: arkivalieronline opsl 12
Note: Det fremgår, at Anders Nielsen flytter fra sin far i Abildgaardshuset i Vallø Storskov til Aashøj Skovhuse mellem 1754 og 1756.
5. [Fadder: 26 sep 1756 i Herfølge kirke]
- kilde: Titel: Kirkebog Herfølge 1723-1775
- tekst fra kilden: (1756 die 25 Septb.) Dato døbt Holger Nielsens Datter Margrethe af Østerledhuus baaret af Carsten Hansens Kone af Kannerødhuuse. Test. Anders Nielsen af Aashøye Skovhuuse, Christian Hansen Smed af Svansbierg, Hans Drages Kone af Kannerødhuus, Jørgen Møllers Pige Cathrine af Tranemose Mølle. , side: arkivalieronline opsl 61
6. [Fadder: 7 maj 1769 i Herfølge kirke]
- kilde: Titel: Kirkebog Herfølge 1723-1775
- tekst fra kilden: (1769 Dom. Exaudi) Dato døbt Dinis Andersens Søn Hans af Aashøye baaret af Anders Andersens Kone fra Svansbierg. Test. Dineses Broder Ole Andersen af Aashøye, Anders Nielsen af Skovhuuse, Hans Hemmingsens Søn Jens, Lars Nielsens Qde. og Hans Jensens Datter Stine alle 3 af Aashøye. , side: arkivalieronline opsl 87-2
Biografi 
Anders Nielsen Harsel er født i Kirkerup i Sydvestsjælland, hvor hans far var skovfoged. Han følger forældrene til faderens nye stilling som skovfoged i Vallø Storskov mellem 1739 og 1746.
 
Det mønster, hvor skovfogedens søn bliver forstelev hos sin far og senere ansat som skovfoged, ser vi her praktiseret for anden gang. Det var tilfældet for faderen, Niels Andersen Harsel, hvis far var skovfoged i Kirkerup nær Sorø efter at være indvandret fra Sverige. Anders har først ophold hos sin far i Vallø Storskov og ender som skovfoged i Aashøje Skovhuse. På tidspunktet for moderens død i 1755 oplyser skiftebogen dog, at han tjener i Køge, men da er han 24 år og måske ikke moden til det ansvarsfulde hverv som skovfoged ved Vallø.
 
Næste gang, vi ser det samme mønster i slægten, er hos skovfoged Niels Jørgensen i Hjælpemarkshuset i Lellinge, hvis søn af første ægteskab, Jørgen Nielsen, overtager hvervet efter sin far samme sted, medens hans søn af andet ægteskab, Ole Nielsen, bliver skovfoged i Almindevænge (Almissevænge) og senere Vallø Storskov i Abildgaardshuset., hvor slægternes veje mødes.

Siderne er lavet den 6-feb-2021 med GEDHTanc Version 2.46.27  © 2018